Sbormistři                                   

Mgr. Theodor Pártl (1933), zakladatel a dosavadní sbormistr Pěveckého sboru jihočeských učitelek, pochází z jihočeských Strunkovic nad Blanicí, kde trvale žije a působí na samotě ve mlýně. Vystudoval Pedagogickou fakultu v Českých Budějovicích a Filosofickou fakultu University Palackého v Olomouci. Od roku 1963 vyučuje jako středoškolský profesor na Pedagogické škole v Prachaticích a od roku 1992 na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích.

Vrozená hloubavost a styk s přírodou vedly k vytvoření jeho křesťanské životní filosofie i jeho osobitého estetického cítění. Důraz klade na obětavost, skromnost a životní opravdovost. Na zkouškách i koncertech má se sborem bezprostřední kontakt, pevnou ruku a ke každému přátelský vztah. Umění je pro něho především určitým citovým sdělením a službou.

Theodor Pártl je držitelem sbormistrovské ceny Ferdinanda Vacha, Umělecké ceny Františka Chodury a řady dalších ocenění. Je činný i ve veřejném životě.

V Den české státnosti 28. září 2018 byl Mgr. Theodor Pártl oceněn Stříbrnou pamětní medailí Senátu Parlamentu České republiky za dlouhodobou činnost a celoživotní přínos v oboru.

Život už mne dávno naučil, že hudba a peozie jsou na světě to nejkrásnější, co nám život může dát. Kromě lásky, ovšem.

Jaroslav Seifert


Mgr. Anna Voříšková (1983), dosavadní řadová členka PSJU, zaujala v jubilejním roce 2013 místo sbormistryně po boku zakladatele sboru Theodora Pártla.

Rodačka z jihočeské Blatné absolvovala Střední pedagogickou školu v Prachaticích a Pedagogickou fakultu JU v Českých Budějovicích, kde
studovala Učitelství českého jazyka a hudební výchovy. Nyní tyto předměty vyučuje na Biskupském gymnáziu J. N. Neumanna, kde současně vede studentský Bigysbor. Kromě toho zpívá v komorním souboru Dyškanti, zaměřeném na starší vokální hudbu.

Anna Voříšková se snaží zachovat kontinuitu sboru, jeho charakteristický zvuk, opřený o pianovou dynamiku a tmavou barvu hlasu. Udržuje kmenový repertoár a doplňuje jej o nové skladby. Velký význam přikládá dlouhotrvajícím přátelstvím mezi členy sboru, kteří se mnohdy stýkají již desítky let od dob středoškolských studií.


 

Theodor Pártl

Sbormistři Theodor Pártl a Anna Voříšková